Aanleren van nieuw gedrag en de Cirkel van invloed

Een groep mensen wil dat veel dingen bij het oude blijven. We veranderen liever niet steeds. Waarom moet het iedere keer anders, daarvoor was het toch ook goed? Een reorganisatie, het invoeren van een chipkaart, een OV-pas, de tv zenders veranderd et cetera. Naarmate mensen ouder worden, krijgen ze gemiddeld genomen meer weerstand tegen veranderingen. Helaas voor hen, maar ook gelukkig, is de vooruitgang niet te stoppen. Men denkt wel dat het vroeger allemaal beter was, maar als men daadwerkelijk weer zou moeten leven als pakweg 30 jaar geleden, zouden veel mensen toch van een koude kermis thuiskomen. De vooruitgang heeft heel veel goeds gebracht. Omdat de vooruitgang dus niet tegen te houden is, hier enkele tips om daarmee om te gaan:

Nieuw gedrag aanleren kost vier keer zoveel energie als vasthouden aan vertrouwd gedrag.
Het duurt ongeveer zes tot vijftien weken voor we nieuw gedrag aangeleerd hebben en het vertrouwd gedrag is geworden en het dus ook weer weinig energie kost.

Als we iets gaan leren is dat nieuwe 100%.
Echter 50% weten we vaak al, het is al vertrouwd/bekend en hoeft dus niet opnieuw aangeleerd te worden.
Dan hebben we nog eens 25% waar we geen invloed op hebben en dat hoeft dus ook niet aangeleerd te worden.
We hebben dus eigenlijk 100% energie om die overige 25% aan te leren.

Voorbeeld:

Op het werk krijgen jullie een nieuw computersysteem. Het is al erg druk op het werk en het voelt alsof er eigenlijk geen tijd is om iets nieuws aan te leren. Derhalve zit er veel weerstand in de groep.
Daarnaast worden er ook nog te weinig computers geplaatst en de beeldschermen zijn kleiner dan de vorige et cetera. Op de wekelijkse vergadering gaan jullie het erover hebben. De vergadering wordt geopend en men brandt los: ‘En de beeldschermen zijn te klein en het is nu veel te druk en er zijn onvoldoende computers en de helpdesk is vaak niet te bereiken, enzovoort, enzovoort.’
Vaak gaat de helft van de les/vergadering/bijeenkomst over de dingen waar je geen invloed op uit kan oefenen. Dat is nou eenmaal zo, bijvoorbeeld van bovenhand bepaald, door bezuinigingen, door deadlines, door nieuw management, of vul het in, maar wel allemaal feitelijkheden waar je het mee moet doen. Zonde om daar nog lang over door te mopperen. Stop die energie in het aanleren van het nieuwe systeem. Kun je je daar niet bij neerleggen, zorg dan dat het terechtkomt in de top tien van je cirkel van invloed:

De buitenste cirkel is de cirkel van betrokkenheid. Dit zijn dingen waar we ons druk over maken, maar tegelijkertijd dingen die gewoon zijn zoals ze zijn. Denk bijvoorbeeld aan het feit dat we in Nederland wonen en daar is het weer nou eenmaal onvoorspelbaar. En het is er druk. En je kinderen maken misbruik van je. En de werkloosheid is schrikbarend hoog. En het is oorlog om ons heen. En de gasprijs is hartstikke hoog. En het is vreselijk dat kippen in zulke kleine hokken gehouden worden dat ze elkaars ogen uitpikken. En het is niet eerlijk dat je 3 x in de week sport en toch dikker bent dan je vriendin die helemaal niets aan sport doet. En het is zo ergerlijk dat je van die mensen hebt die altijd vooraan invoegen in de file. En dat je vrouw altijd gelijk begint te zeuren als je thuiskomt. En dat je man iedere sportwedstrijd wil zien die op tv is, et cetera, et cetera. Allemaal dingen waar je geen invloed op uit kunt oefenen. Alle energie die je hierin steekt met mopperen, klagen etc. is weggegooide energie.

Vroeger kon ik er nog dagen ‘ziek’ van zijn als er een bekeuring op de mat was gevallen, als ik iets dierbaars had gebroken, als ik 5 kg aankomen was, als er een kras op onze nieuwe auto zat et cetera. Tegenwoordig laat ik het direct los. Een geijkte uitdrukking bij mij in huis is nu: ‘Jammer, maar het is al gebeurd.’ Wat heerlijk om als er toch iets vervelends gebeurd is, je er niet meer de hele dag aan hoeft te denken. Je kan het toch niet meer terugdraaien.

Er zijn natuurlijk dingen waar je wel wat aan kunt doen. En die bevinden zich in onze: Cirkel van invloed. Hierbinnen kun je wel invloed uitoefenen. Je kunt je chef aanspreken op jouw werkdruk. Je kunt met je partner een betere taakverdeling afspreken. Je kunt gaan solliciteren. Je kunt gezonder gaan eten. Je kan een handtekeningenactie opzetten en daarvoor langs de deuren gaan. Je kan zelfs met een tentje op het Binnenhof gaan liggen en de krant daarvan van tevoren op de hoogte stellen en daar een hongerstaking gaan beginnen enzovoort, enzovoort.
Om zo effectief mogelijk te functioneren zou je je energie alleen maar moeten stoppen in zaken die thuishoren in je cirkel van invloed.

En in welke zaken dan?

Zet op een rijtje waar je je allemaal druk om maakt. Wat slokt jouw (negatieve) energie op? Bepaal eerst of ze in je cirkel van invloed thuishoren of heb je er sowieso geen invloed op. Dan blijft er een lijst over van dingen waar je wel invloed op uit kunt oefenen. Maak daar dan een top tien van. Dit zijn zaken die er voor jou echt toe doen. Stop vanaf nu je energie alleen nog maar in zaken die in deze top tien staan. Laat de rest los. Waarschijnlijk blijven er niet heel veel zaken over waarvoor je daadwerkelijk in een tentje op het Binnenhof in hongerstaking wilt gaan. Neem vooral niet het leed van de hele wereld op je schouders. De mensen die dat wel doen worden daar namelijk in het algemeen niet leuker of gelukkiger van. Het vreet hun energie weg. Ze veranderen er niets mee en ze worden vaak gezien als mopperkonten of zeurkousen.
Je alleen maar druk maken over dingen die in je cirkel van invloed zitten en dan ook nog eens alleen maar over de tien belangrijkste dingen, zal je rust geven en je wordt er tevens een prettiger mens door. Probeer het maar eens.

Lees vooral ook het hoofdstuk over je comfort zone.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klik hier om terug te gaan naar de coachingstools