coaching tools

Op deze pagina geef ik wat meer uitleg over de diverse begrippen die op mijn website en in mijn boek worden genoemd.

Werken met een actieplan:

Een actieplan is een middel waarmee jij je kansen vergroot om een bepaald doel te bereiken. Denk b.v. aan een schema om uiteindelijk een marathon te kunnen lopen. Een actieplan kun je ook inzetten voor allerlei andere doelen, zoals een carrière switch.
Klik hier om verder te lezen

Assertiviteit:

Ben je te weinig assertief, dan wordt er over je heen gelopen. Ben je te assertief, dan wals jij over anderen heen. Beide situaties zijn niet wenselijk. Waar ligt de balans? Hoe vind je die?
Klik hier om verder te lezen

Aanleren van nieuw gedrag en de Cirkel van invloed:

Weerstand tegen veranderingen is heel normaal en herkenbaar. Maar, je houdt veranderingen niet tegen. Hoe kun je effectiever nieuw gedrag aanleren? Waar moet je je energie in gaan stoppen?
Klik hier om verder te lezen

Comfort zone:

Hoe kun je meer open komen te staan voor nieuwe dingen en voor veranderingen? Hoe kun je effectiever omgaan met je eigen weerstand? En wat levert dat je op?
Klik hier om verder te lezen

Midlife crisis:
In dit hoofdstuk wordt beschreven wat een midlife crisis is, wat het met jou en je omgeving doet. Hoe herken je het en wat zijn de veelvoorkomende symptomen?
Klik hier om verder te lezen

Gedoe:

Dit gaat over het verschil tussen mannen en vrouwen in het dealen met ouder worden. Dat doen we namelijk behoorlijk anders! Dus zeer aan te raden om te lezen als je een relatie hebt.
Klik hier om verder te lezen

Verwachtingen en teleurstellingen:

Je kan alleen maar teleurgesteld zijn als je een verwachting had. Vaak ben je je helemaal niet bewust van jouw verwachtingen, alleen maar van jouw teleurstellingen. Verhelderend.
Klik hier om verder te lezen

Omgaan met nare mensen:

Iedereen wordt  weleens geconfronteerd met mensen die je helemaal niet liggen. Soms kan je weerstand tegen zo’n persoon zo groot worden dat je overplaatsing aanvraagt op je werk, of dat je niet meer naar familiediners gaat. Dit hoofdstuk leert je anders of milder naar zulke personen te kijken.
Klik hier om verder te lezen

Wat is een eerlijke verdeling:

In dit hoofdstuk leer je dat er op heel veel gebieden geen gelijk of ongelijk is. Het is slechts een kwestie van smaak. Als je dit doorkrijgt, zal je geen energie meer gaan steken in het proberen om anderen  te overtuigen van jouw gelijk en dat maakt je een stuk prettiger in de omgang.
Klik hier om verder te lezen

Rationele Effectiviteits Training (RET):

Wat zijn feiten en wat speelt er zich allemaal af in je eigen hoofd: Als ik nu nee zeg, zullen ze wel denken dat ik of niet durf of gierig ben of hen niet mag of onder de plak zit. Je leert nu om je eigen gedachten te toetsen. Zijn die reëel of irreëel?
Klik hier om verder te lezen

Onbewust onbekwaam:

Als jij niet weet dat je een bepaalde onhebbelijke eigenschap hebt, dat je altijd een bepaalde fout maakt of dat je vaak bepaald gedrag laat zien, dan zal je dat ook nooit veranderen. Je moet je er eerst bewust van worden.
Klik hier om verder te lezen

Geluk: 9 tips:

In dit hoofdstuk staan mijn 9 tips beschreven om een gelukkig(er) leven te hebben. Succes gegarandeerd!
Klik hier om verder te lezen

Verwerken in plaats van verdringen:

Als je nare herinneringen uit je verleden of trauma’s niet verwerkt hebt maar weggestopt, dan weet je nooit wanneer die weer bovenkomen. Ze zijn niet weg. Ze zijn als landmijnen die ieder moment kunnen ontploffen.
Klik hier om verder te lezen

Huwelijksproblemen:

In dit hoofdstuk geef ik een samenvatting van het onderzoek van de Amerikaanse psycholoog John Gottman, die zijn levenswerk gemaakt heeft van het ontdekken van de geheimen van goede relaties. Leer van de meester.
Klik hier om verder te lezen

Stress en burn-out:

Burn-out is het eindstadium van langdurige roofbouw op lichaam en geest, meestal door een combinatie van werk- en privéproblemen. Wie krijgen het? Wat zijn de symptomen? Wat kun je eraan doen?
Klik hier om verder te lezen

De IJsberg:

Een prachtige theorie van McClelland. Je ziet alleen maar gedrag wat mensen vertonen en je beoordeelt of veroordeelt mensen daarop. En andersom ook: jij wordt ook beoordeeld op het gedrag dat je laat zien. Onder gedrag liggen altijd oorzaken. Doe de moeite om achter die oorzaken te komen en dan pas kan je gedrag structureel veranderen.
Klik hier om verder te lezen

Duidelijk nee zeggen:

In dit hoofdstuk laat ik je zien dat wanneer je woorden gebruikt als: “eigenlijk niet” of “liever niet”, je feitelijk gewoon ja zegt. Ik ben hier door schade en schande achter gekomen. Zo leerzaam.
Klik hier om verder te lezen

Uitstelgedrag:

Niemand is als uitsteller geboren. Uitstelgedrag vreet energie. Onder uitstelgedrag ligt altijd een vorm van angst. Dat is even slikken en had je misschien niet verwacht. In dit hoofdstuk uitleg en tips.
Klik hier om verder te lezen

Feedback:

Zie jij feedback als kritiek? Dan zal je moeite hebben met het te geven en het te ontvangen. In dit hoofdstuk geef ik tools om anders over feedback te gaan denken, het te gaan waarderen en om te leren het op de juiste wijze te geven en te ontvangen.
Klik hier om verder te lezen

Leven met geheimen:

Jarenlang een geheim bewaren kan een aanslag op je zenuwen zijn. Toch is het niet raadzaam om al je geheimen te vertellen. Wanneer is het gezond om iets te delen en wanneer kun je het beter voor jezelf houden?
Klik hier om verder te lezen

Jongeren:

Jongeren zien de wereld vaak heel zwart-wit. Ze hebben nog niet geleerd om te relativeren.  Praten met de eigen ouders is vaak lastig, terwijl praten juist zo belangrijk is. Een professionele buitenstaander kan dus een uitkomst zijn.
Klik hier om verder te lezen